1. Woong-Hee Lee
01
2. Jin-Ho Choi
01
3. Gyepong-Yeol Lee
00
4. GK-Jong-Hyun Je
00
5. Do-Hyung Kim
00
6. Dae-Sung Jin
00
7. Ji-Hoon Cho
00
8. Young-Sun Yun
00
9. Jae-Myung Lee
-01
10. Sun-Ho Jung
-01
11. Jun-Sung Yoon
-01
12. Young-Jun Shin
-02
13. Ju-Tae Yun
-02
14. Jun-Yeon Jeong
-02
15. GK-Pil-Soo Choi
-02
16. Hee-Seong Park
-02
17. Dong-Min Yoon
-03
18. Kyung-Ryul Lee
-03
19. Jun-Su Yoo
-03
20. Soon-Min Hwang
-04
21. Kwang-Seon Lee
-04
22. Jun-Gang Park
-04
23. Sung-Joo Kim
-04
24. GK-Seung-Hoon Oh
-05
25. Jin-Hwan Kim
-05
26. Seong-Taek Lim
-05
27. GK-Sang-Hoon Yoo
-05
28. Seong-Jun Kim
-05
29. Ho-Nam Kim
-06
30. Se-Gye Shin
-06
31. Jin-Ho Shin
-06
32. Jong-Won Lee
-06
33. Su-Chang Park
-06
34. Nam-Choon Kim
-06
35. Chae-Min Lim
-06
36. Young-Cheol Cho
-06
37. Tae-Hwan Kim
-08
38. Reum Yeo
-08
39. Byung-Oh Kim
-09
40. Chul Hong
-10
41. Min-Kyu Joo
-10